Schooljaar 2018 / 2019

Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart
Goede Vrijdag: 19 april
Meivakantie: 22 april t/m vrijdag 3 mei
Pinksteren: 10 juni
Zomervakantie: 5 juli t/m 16 augustus

Studiedagen en mdo-dagen

Tijdens studiedagen en multi- disciplinaire overleggen (mdo) zijn de leerlingen de hele dag vrij.

Studiedagen

2 april
18 april

Mdo-dagen

22 en 23 november
28 en 29 mei