Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school en het onderwijs dat we geven. Samen zijn we er immers voor uw zoon of dochter. Daarom zien we u graag op ouderavonden en thema-avonden die we gedurende het schooljaar houden.


Informatievoorziening

Voor actuele zaken verwijzen we u naar onze website www.prisma-arnhem.nl. U ontvangt acht maal per jaar onze digitale nieuwsbrief in uw mailbox.​

Ouders

:

Help (nieuw venster)