Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Subsidies & sponsoring

Subsidies

Het Prisma maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Prisma neemt deel aan een ESF-project. Dit houdt in dat de school financiële ondersteuning krijgt vanuit Europa voor zorgvuldig geselecteerde en door het ESF goedgekeurde projecten. De school dient hiervoor jaarlijks een aanvraag in bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (AGSZW).

 

Dit extra geld wordt gebruikt om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op "Werk" en eventuele verdere opleidingen. Hierbij kun je denken aan:
 • meer aandacht voor de praktijkvakken
 • mogelijkheden om  meer certificaten te halen
 • uitbreiden van stagebegeleiding
 • meer aandacht voor de leerlingen die de school al hebben verlaten.
 

Sponsoring

Als school staan we open voor sponsoring, bijvoorbeeld door bedrijven. Het onderstreept de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij ons onderwijs. Het Prisma maakt echter geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.
We prijzen ons dan ook gelukkig dat onderstaande bedrijven hun steun aan Het Prisma hebben geleverd in de vorm van goederen of diensten.
 
 
    
Van de familie Meurs van The house of billiards hebben we een echte pooltafel ontvangen. Deze wordt ingezet tijdens de pauzes en tijdens het Beweeg Wijs programma.
www.hobnijmegen.nl
 
     Foto volgt
    
De familie Zweekhorst van Van Tiel Verhuur regelde  voetbaltenues met echte shirtreclame voor onze sportteams.
www.vantielverhuur.nl/
 

    

 

    
Hecla professional heeft de audiovisuele techniek geleverd voor onze interactieve gymzaal. Ze hebben een aantal uren gesponsord en een scherpe prijs gemaakt.
www.hecla.nl
 

    

 

 

 

 

     
Stichting Skyway heeft studenten begeleid van de HBO studierichting Imagineheroes. Zij hebben samen met onze leerlingen het concept Silent Talent bedacht. Dit ligt ten grondslag aan de interactieve gymzaal. Het vervolg wordt in 2012 uitgewerkt.
www.stichtingskyway.nl
 
 
     foto volgt

    


De NSGK steunt ons in verschillende projecten. Naast een bijdrage voor de schoolwerkweek hebben ze ook bijgedragen aan ons nieuwe schoolplein.
www.nsgk.nl

    


 

 

 
De mogelijkheden kunnen worden besproken met directeur Nanske Lahaye van Het Prisma (n.lahaye@prisma-arnhem.nl).

Samenwerken

:

Help (nieuw venster)