Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Zorg binnen onderwijs

 • De afgelopen jaren zijn er successievelijk steeds meer leerlingen binnen gekomen met persoonlijke begeleiding anders dan van ons eigen personeel.

In de meeste gevallen is er sprake van AWBZ, in de vorm van Zorg in Natura (ZiN) of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB). De zorg wordt gefinancierd verstrekt op basis van een indicatie.
Later zijn er leerlingen bijgekomen waarbij de ouders privé fulltime begeleiding hebben ingehuurd om hun kind te begeleiden op school. Zonder de inzet van deze mensen is onderwijs voor hun kind niet mogelijk. Het is van belang om een eenduidig beleid te voeren over wat we verwachten van deze begeleiding als school en de afspraken die we er rondom willen maken. Deze afspraken zijn hier na te lezen.
Doelstelling van de extra inzet
De leerling is onderdeel van de leerling-populatie van het Prisma en heeft, om zich voldoende te kunnen ontwikkelen binnen de onderwijssetting meer/intensievere begeleiding nodig dan het Prisma kan bieden.
 
​​

Samenwerken

:

Help (nieuw venster)