Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming Studiekosten Scholieren

Leerlingen van 18 jaar en ouder komen ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Studiekosten Scholieren. U kunt deze aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. Leerlingen hebben recht op deze tegemoetkoming vanaf het eerste kwartaal na hun 18e verjaardag. U kunt de toelages drie maanden voor de 18e verjaardag aanvragen. Het is belangrijk om ze beide aan te vragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze teamleider. Of kijk op de site van het ministerie van Sociale Zaken: www.szw.nl.​ 


Tegemoetkoming kosten Sport & Cultuur

Om ouders die financieel minder draagkrachtig zijn te ondersteunen bij deelname van hun zoon/dochter aan sport- en/of cultuuractiviteiten zijn er in verschillende regelingen. De combinatiefunctionaris op school is van deze regelingen op de hoogte en kan u hierin verder adviseren. Zo hebben de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe (Elst en omstreken), Rheden, Rozendaal, Renkum en Westervoort de Gelrepas. Ook de overige gemeente bieden verschillende mogelijkheden.

Daarnaast willen we graag het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht brengen. Beide fondsen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om structureel te kunnen sporten en/of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten. Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl  en op www.jeugdcultuurfonds.nl

​​​

Financieel

:

Help (nieuw venster)