Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Financieel

Vrijwillige ouderbijdrage
Per jaar vragen we aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage van € 25,- voor het uitvoeren van bijzondere activiteiten zoals excursies en vieringen. Over de betalingsmogelijkheden wordt u in de loop van het schooljaar geïnformeerd.
 
U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen enkele wijze consequenties hebben voor uw kind.
 

Financieel

:

Help (nieuw venster)