Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte & verzuim

Als uw zoon of dochter ziek is, vragen wij u dringend dit vóór 08.45 uur telefonisch door te geven aan de school. En zo nodig aan de afdeling Planning van Klimmendaal.

T 026 - 352 67 00 (school)

T 026 - 352 61 00 (Klimmendaal)

 

Het is prettig als u een dag van tevoren aan ons en het revalidatiecentrum laat weten dat uw kind weer naar school komt.

 

Schoolverzuim

Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt aan de leerplichtambtenaar.

 

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)