Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vervoer

 • Het leerlingenvervoer wordt gecoördineerd door de gemeente waar de leerling is ingeschreven.

De gemeente is ook de opdrachtgever. Bij problemen kunt u daar terecht.
Het schoolvervoer wordt door ouders zelf aangevraagd. De school brengt de vervoersbedrijven op de hoogte van de vakanties, vrije dagen en studiedagen.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)