Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lestijden

Schooltijden

Met ingang van dit schooljaar hebben alle leerroutes een rooster van vijf lesdagen die duren van 08.45 tot 14.30 uur.

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

 

Pauzes

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze. Tussen de middag hebben ze ook een kwartier pauze. Hier is een kwartier voorbereiden op dagbesteding en arbeid (VDA) aan toegevoegd. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Leerlingen die vanwege een ernstige motorische beperking extra tijd nodig hebben om te eten, krijgen deze tijd uiteraard. Voor hen valt eten binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief. Daarmee is het onderwijstijd.

 

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

 

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief. Uw zoon of dochter wordt nooit op dezelfde dag naar huis gestuurd.

 

 
​​​​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)