Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Kluisjes

 • Iedere leerling, die dat wil, krijgt een gratis kluisje ter beschiking. Er hoeft geen borg te worden betaald. Mocht uw kind de sleutel kwijt raken zijn de te betalen kosten € 20
We hebben een aantal afspraken  rondom het gebruik van de kluisjes.
 
 • Het kluisje is eigendom van school en mag door de leerling worden gebruikt.
 • De leerling mag de sleutel mee naar huis nemen, het hoeft niet. De leerling krijgt deze ‘s morgens in zijn mentorklas en levert de sleutel ’s middags weer in. Als een leerling zijn sleutel toch mee naar huis neemt dat zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Bij verlies van de sleutel krijgt u een rekening van € 20,--.
 • Bij beschadiging van het kluisje worden de kosten van het herstel bij de veroorzaker van de schade in rekening gebracht.
 • Bij misbruik van het kluisje wordt de sleutel ingenomen en heeft de leerling geen kluisje meer. De teamleider bepaalt of er sprake is van misbruik.
 • De leerling ontvangt één sleutel. De reservesleutel is in ons bezit.
 • De gebruiksperiode wordt jaarlijks verlengd.
 • Het kluisje is bedoeld voor het opbergen van persoonlijke spullen zoals: mobiele telefoon, mp3 speler, gymschoenen, schoolspullen, handschoenen, brood/drinken, enz.
 • De directie kan ieder moment besluiten om de kluisjes onaangekondigd te controleren op de inhoud ervan. De leerling hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.
 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak in het kluisje.
 • Bij aanvang van iedere vakantie moeten de kluisjes leeg zijn en open te staan.
 • De sleutel wordt aan het einde van het jaar weer ingeleverd bij de mentor.
 • Er mogen geen stickers oid aan binnen of buitenkant worden geplakt. Als dit wel gebeurt valt het onder misbruik en zijn de herstelkosten voor de leerling. (Voor een enkele leerling zullen we een herkenningsteken aanbrengen op zijn kluisje).
Bovengenoemde afspraken zijn er alleen om vooraf duidelijk te zijn over het gebruik van een kluisje. Wij willen graag blijven handhaven dat er geen borg betaald hoeft te worden. Dat kan alleen als er zorgvuldig wordt omgegaan met de sleutel.
 
Indien u niet wilt dat uw kind een kluisje krijgt kun u dat kenbaar maken via een brief die u aan het begin van het schooljaar ontvangt.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)