Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Team

 • Wij zijn een organisatie die voor en met mensen werkt. We vinden het van belang dat hun gezichten, bekende gezichten worden.

Vandaar dat u op de website naast de namen en werkdagen ook de foto's van de collega's zult zien. Via de navigatie aan de linkerkant van de website komt u bij de desbetreffende collega's.
 
Een groep leerlingen kan naast een vaste mentor een klassenassistent hebben. Ook heeft de groep van verschillende (vak)leraren en praktijkondersteuners les, waarbij soms een assistent aanwezig is.
Naast de mentor, die fungeert als spin in het web, zijn teamleiders, intern begeleiders, kinder- en jeugdpsycholoog (NIP), communicatiedeskundige en maatschappelijk werker beschikbaar voor de begeleiding van de leerling. Aan onze school zijn ook een schoolverpleegkundige en een schoolarts verbonden.
 

Team

:

Help (nieuw venster)