Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling

Personeelsgeleding
 • Monique Ypma-Leendertse (voorzitter)
 • Natas Vos​ (secretaris)
 • Alieke Visser
 • Youri Groothuizen
Oudergeleding

In de oudergeleding nemen drie ouders zitting. Ze hebben een kind in leerroute 2, leerroute 3 of leerroute 4/5. Daarmee is er vertegenwoordiging vanuit alle leerroutes.​ 

​​

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)