Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle dertien scholen binnen (het bestuur van) De Onderwijsspecialisten.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)