Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Verzekering

 • Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan.
De verzekering is van toepassing:
 • tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het daarbij behorende schoolterrein en wel vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd;
 • tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
 • gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Eventuele schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden en dient zo spoedig mogelijk bij de administratie van de school te worden opgegeven. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing.
Schade door leerlingen
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 
Stageverzekering
Voor leerlingen die op stage zijn, wordt door de school een stageverzekering afgesloten.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)