Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

 • Mocht u of uw zoon of dochter toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersonen op school zijn Odeth Bloemberg-van den Bekerom en Willem Veldboom  (T 026 - 352 67 00). U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwens­inspecteur. (T 0900 – 111 31 11).

Externe vertrouwenspersonen

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)