Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Privacy

 • Filmopnames en foto’s geven vaak een mooi tijdsbeeld van een school of een gebeurtenis in de school.

Om redenen van privacy heeft het bestuur, De Onderwijsspecialisten, een aantal richtlijnen vastgesteld:
Filmopnames voor directe begeleiding
Voor opnames die bestemd zijn voor begeleiding van de kinderen, vragen wij aan u geen toestemming. Deze opnames worden namelijk alleen in school gebruikt en kunnen bekeken worden door ouders en de bij het kind betrokken medewerkers van de school.
 
Film- en foto-opnames voor publicatie
Op school of tijdens schoolactiviteiten worden foto’s en filmopnames van leerlingen gemaakt. Dit schooljaar vragen wij alle ouders om ons door middel van een schriftelijke verklaring - die geldt voor de schoolperiode - te laten weten of ze akkoord gaan met het maken van opnames én of de school deze mag gebruiken voor publicaties zoals in een schoolbrochure, website.
 
Opnames bijzondere activiteiten
Ouders mogen opnames maken van bijzondere activiteiten in school. Deze opnames mogen uitsluitend in huiselijke kring vertoond worden.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)