Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitgangspunten

 • We zijn een school met PIT: een school waarbij Praktijkgericht, Inzet & Talent mag groeien.
 
Een school die uitgaat van kracht in de mens. Een school die best passend onderwijs en bijkomende zorg biedt voor bijzondere leerlingen. Ter bevordering van een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven.
 
We zijn een school met PIT: een school waarbij Praktijkgericht, Inzet & Talent mag groeien. Een school die uitgaat van kracht in de mens. Een school die best passend onderwijs en bijkomende zorg biedt voor bijzondere leerlingen. Ter bevordering van een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven.

Transitie

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in alles wat we doen. Wij zien het als onze taak om zichtbaar te maken wat een leerling kan betekenen voor de maatschappij, we dagen de leerling uit en zijn grensverleggend actief op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Bij alle doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten staat het transitiedenken centraal. Samen laten we elk kind groeien, is daarmee ook het motto van De Onderwijsspecialisten.

Gewoon en speciaal

De meeste leerlingen bij ons op school geven duidelijk te kennen dat ze het liefst op een 'normale' middelbare school willen zijn. Net als hun broers en zussen of andere pubers in de woonomgeving. En dat stralen we dan ook uit: we zijn een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. Dat maakt dat de activiteiten waar ze uit kunnen kiezen ook aansluiten bij hun leefwereld. Die leefwereld houdt rekening met hun belevingswereld. We zijn een school waar lerend wordt gewerkt, en werkend wordt geleerd. De inhoud van het programma is dan ook een vertaling van de kerndoelen zoals ze gesteld zijn.
 
Werken met PIT geldt voor zowel onze leerlingen als voor onze medewerkers. In een meerjarentraject wordt dit vertaald in de nieuwe leer- en werkomgeving. Dit impliceert dat alle onderdelen van onze school opnieuw tegen het licht worden gehouden, beoordeeld en indien nodig aangepast.
Ook de missie en visie zijn opnieuw bekeken en vastgesteld. Daaraan gekoppeld is er een vijftal kernwaarden geformuleerd, te weten:
 • LEF
 • KLANTGERICHT
 • RESPECT
 • KWALITEIT
 • PASSIE
Deze kernwaarden van Het Prisma zijn de vijf eigenschappen die samen het karakter van onze school vormen. Ze dienen als maatstaf en toetssteen van ons denken en handelen.

De School

:

Help (nieuw venster)