Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend onderwijs

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde in 2008 Passend Onder­wijs in.

De kern van Passend Onderwijs is dat ieder Nederlands schoolbestuur de zorgplicht moet voelen voor alle leerlingen, ongeacht het niveau van leren. Deze zorgplicht is van toepassing op het primair, speciaal, voort­gezet en middelbaar onderwijs.

De Onderwijsspecialisten onderschrijven Passend Onderwijs en participeren en in­vesteren nadrukkelijk in de samenwerking met het reguliere onderwijs en andere vormen van speciaal onderwijs. Ons doel daarbij is om onze kennis en expertise te delen met onze collega’s in het reguliere onderwijs zodat leerlingen daar ook zo lang mogelijk kunnen blijven, ook al hebben ze een beperking.

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl

Actueel

:

Help (nieuw venster)