Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Bestemmingsplanwijziging nieuwbouw Het Prisma is onherroepelijk.

 • Samen met de gemeente Arnhem zijn we al langere tijd op zoek naar een duurzame huisvestingsoplossing voor vier scholen van De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Deze huisvestigingsplannen staan beschreven in het plan 'De Koers 2.0', dat inmiddels is goedgekeurd door het college van B & W van de gemeente Arnhem.
Het Prisma, gevestigd aan de Heijenoordseweg 5A, is één van de scholen die toe is aan nieuwe, adequate en duurzame huisvesting om te volstaan in de onderwijsbehoefte van hun leerlingen. De leerlingen van Het Prisma hebben extra ondersteuning nodig vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. In het nieuwe schoolgebouw worden, naast de onderwijslokalen en praktijklokalen, ook twee gymzalen ondergebracht met een totale omvang van circa 4.000 m². Het omliggende terrein wordt heringericht met een buitenterrein, parkeer- en verkeersvoorzieningen (waaronder opstelplaatsen voor taxibusjes) en groen.

 

Het plan is om een nieuw schoolgebouw voor Het Prisma te realiseren op het perceel aan de Heijenoordseweg 7. Omdat het huidige pand is zodanig verouderd is er besloten voor nieuwbouw in plaats van renovatie. De gebouwen die er nu staan zijn niet meer in gebruik door Klimmendaal en worden gesloopt.

 

Op 14 november 2017 is de bestemmingsplanwijziging onherroepelijk vastgesteld. De volgende stap is dat Klimmendaal een sloopplan gaat opstellen en wij kunnen intussen starten met de nieuwbouwplannen!

 

Wordt vervolgd.


We zijn ongelofelijk blij dat we nu kunnen gaan starten!

Nieuws

:

Help (nieuw venster)