Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend Onderwijs

 • Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. De zorgplicht voor scholen is ingevoerd en de landelijke indicatiestelling is vervallen. Leerlingen krijgen niet langer een ZML, MG, LZK of LG indicatie. In plaats daarvan mogen we sinds vorig schooljaar, 2014 - 2015, een nieuwe leerling alleen toelaten op Het Prisma met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, afgegeven door een Samenwerkingsverband (SWV).
Vanaf schooljaar 2015 - 2016 hebben alle leerlingen zo’n verklaring nodig, dus ook de leerlingen die hier al geruime tijd op school zijn. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Voor een heleboel leerlingen is het al klaar, voor een aantal wordt het nu gereed gemaakt. We hebben hierbij niet alleen te maken met de regels zoals ze voor Arnhem gelden, maar we hebben leerlingen op school uit 9 verschillende samenwerkingsverbanden, allemaal met hun eigen manier van werken en hun eigen regels. Het is dus een hele klus. Voor het overgrote deel van onze doelgroep is er geen regulier onderwijs mogelijk, simpelweg omdat het niet bestaat (leerlingen in leerroute 1 t/m 3). Voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid zal steeds weer overwogen worden of onze school nog steeds de juiste plek is voor hen of dat de leerling kan doorstromen naar regulier Praktijkonderwijs. Het afgelopen jaar zijn er 5 leerlingen na het tweede leerjaar doorgestroomd en we zijn blij te kunnen melden dat het heel goed met hen gaat. Wij hebben hen een stevige basis mee kunnen geven voor SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) en Leren leren. Dat zijn echt de belangrijkste factoren voor succes van onze leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Wat betreft lezen, reken, taal en dergelijke sluiten wij naadloos aan op het niveau van het Praktijkonderwijs. Uit de eerste evaluatie is zelfs gebleken dat onze leerlingen die doorstroomden bij de middengroep of zelfs bij de top horen van het Praktijkonderwijs. Een resultaat waar we trots op zijn.

 

Nanske Lahaye
Directeur Het Prisma

Column

:

Help (nieuw venster)