Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lesprogramma

 • Alle leerlingen beginnen ’s morgens in hun mentorgroep in de thuisbasis. Dit zijn grote, open leerpleinen met daaraan gekoppeld enkele kleinere lokalen die multi-inzetbaar zijn.

In de thuisbasis nemen ze de dag door (rooster en bijzonderheden).
Na een half uur gaat iedere leerling vakonderwijs volgen aan de hand van zijn eigen rooster.
 
Sommige leerlingen gaan een praktijkvak doen, culturele vorming of bewegingsonderwijs, terwijl anderen les hebben in de thuisbasis. Daar wordt theorie onderwezen ter ondersteuning van het praktisch leren. De thuisbasis is ook de plek waar onderwerpen als sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden en seksuele vorming aan de orde komen.
 
Aan het eind van de dag komen de leerlingen met hun eigen mentorgroep weer bij elkaar in de thuisbasis. Ze bespreken hoe de dag is gegaan en er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag. Leerlingen die (intern) stage lopen beginnen en eindigen de dag niet in de thuisbasis.
 
In de BAVO is de aanpak en dagindeling wat meer groepsgericht om de leerlingen in een rustig tempo voor te bereiden op de wisselingen die gaan komen in de jaren daarna. Tijdens het BAVO 2 programma voeren we al wat meer wisselingen door (praktijkvakken e.d.).

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)