Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Praktijkvakken

 • Praktische vaardigheden leren jongeren het best van vakmensen. Om die reden werken bij Het Prisma praktijkinstructeurs. Deze mensen zijn praktisch aan de slag in de school, waarbij we echt werk als leeractiviteit voor de leerling inrichten.

In de bavo (leerjaar 1 tot en met 3) bieden wij naast theorie veel praktijkvakken aan. In de uitstroomfase (leerjaar 4 tot en met 6) leiden we leerlingen op richting arbeid. Leerlingen kunnen (branche-)certificaten halen en lopen interne, groeps- en externe stages. We bieden onze leerlingen onderwijs aan via het Eigen Initiatief model, Begeleid Ontdekkend Leren (EIM/BOL) en dit gebruiken we als basis om hen zelfredzaam te maken. Leerlingen werken lerend en leren werkend. Er is een duidelijk onderscheid tussen het programma gericht op uitstroom naar dagbesteding en het programma gericht op uitstromen naar werk.

 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)