Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Transitie

 • De transitie binnen de domeinen wonen, werken en vrije tijd is doordrenkt in het onderwijs.

Bij alle doelstellingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten staat het transitiedenken centraal.
 
Ons onderwijs is gericht op de toekomstige woon- en werkplek en op de vrijetijdsbesteding van de leerling in de samenleving. Het accent ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. De leerling wordt gestimuleerd om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Transitie

:

Help (nieuw venster)