Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons onderwijs

 • We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. We leren hun om hun eigen mogelijkheden te benutten en op hun eigen kunnen te vertrouwen. Belangrijk is ook dat ze weten waar hun grenzen liggen en dat ze leren om hulp te vragen als dat nodig is.
 
Wij staan midden in de maatschappij. Ons onderwijs richt zich op de toekomstige woon- en werkplek en op de vrijetijdsbesteding van de leerling. Het accent ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelings­perspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van drie jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelings­niveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen bijgesteld. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)