Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ICT & Nieuwe media

 • Het traditionele computerlokaal heeft in het Prisma plaats gemaakt voor een MediaLAB waar leerlingen het basisvak multimedia aangeboden krijgen.
Ook in de klassen wordt met digitale leermiddelen invulling gegeven aan de lessen. Er is een draadloos netwerk in de hele school en er zijn devices die overal in de school gebruikt kunnen worden en zo nieuwe onderwijsvormen mogelijk maken. Ook kunnen leerlingen in overleg een eigen device mee naar school nemen en deze tijdens de lessen gebruiken.  ICT is een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs in het Prisma en sluit aan bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen.​


Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)