Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

 • Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan dat in de jaren bij ons op school met hem meereist.

Voor een aantal vakken volgt de leerling een basisprogramma. Bovendien heeft elke leerling een handelingsplan. Daarin staan individuele doelen en groepsdoelen. De resultaten van de gestelde doelen houden we bij in ons digitale leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar bespreken we iedere leerling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Ook bespreken we de voortgang van de leerling tweemaal per jaar met de ouders en de leerling. Ten slotte toetsen we de leerling tweemaal per jaar methodeonafhankelijk.

 

Voor alle leerlingen van Het Prisma geldt dat ze door hun motorische beperking of verstandelijk functioneren vaak extra hulp en begeleiding nodig hebben. De leeropbrengsten van ons onderwijs worden daarom op verschillende manieren en op meerdere momenten in kaart gebracht en besproken.

 

Plannen en volgen

Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerling gegevens, vorderingen en ontwikkelings­perspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.

 

Getuigschrift

De schoolverlaters ontvangen een getuigschrift op de certificatenavond aan het eind van het schooljaar.

 

Opbrengsten

In de tabel hieronder ziet u de uitstroomgegevens van de afgelopen twee jaar.

 

Inspectie van het Onderwijs

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend.​

​​​

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)