Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commisie voor de begeleiding

 • Soms ontstaat er een vraag over een leerling waarvoor we extra expertise moeten inzetten.

De zorgcoördinator legt deze zorgvraag dan voor aan de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). Als uw zoon of dochter besproken wordt door de commissie, wordt u hierover vooraf geïnformeerd en worden nadien de uitkomsten met u gedeeld. De CvdB komt wekelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur. Andere leden zijn de kinder- en jeugd­psycholoog, de teamleider en de school­maatschappelijk werker. Op verzoek is de revalidatie-, schoolarts of leerlinggebonden personeel bij het overleg aanwezig.

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)