Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderwijsfasen

 • Het onderwijs op Het Prisma bestaat uit twee fasen: de oriënterende voorbereidende fase (bavo leerjaar 1 tot en met 3) en de arbeidsmarktgerichte fase (uitstroom leerjaar 4 tot en met 6). Bavo staat voor basisvorming.

Binnen Het Prisma zijn er vijf leerroutes. Een leerroute is gekoppeld aan de uitstroombestemming van de leerling. Leerroute 3 is opgesplitst in de afdelingen dagbesteding en arbeid. Als er sprake is van een arbeidsperspectief, wordt de groep opgenomen in de afdeling arbeid.


Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

-      Leerroute 1    dagbesteding

-      Leerroute 2    dagbesteding

-      Leerroute 3    dagbesteding of arbeid

-      Leerroute 4    arbeid

-      Leerroute 5    arbeid

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

 

Onderwijsprogramma

Vakken die aangeboden worden binnen de verschillende uitstroomprofielen zijn Nederlandse taal en communicatie, rekenen, mens, natuur en techniek (MNT), mens en maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, Engels (profiel arbeid), bewegen en sport en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Deze voorbereiding bestaat uit:

-      ‘Leren Leren’ (op de werkplek)

-      leren taken uitvoeren

-      leren functioneren in sociale situaties

-      ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

-       

Thuisbasis - je eigen plek

In het bavo-programma is de aanpak en dagindeling wat meer groepsgericht, om de leerlingen in een rustig tempo voor te bereiden op de wisselingen die gaan komen in de jaren daarna. Daarom beginnen alle leerlingen ’s morgens met hun mentorgroep in de thuisbasis. In de thuisbasis nemen de leerlingen de dag, het rooster en bijzonderheden door. Daarna volgt iedere leerling vakonderwijs volgens zijn eigen rooster. Aan het eind van de dag komen de leerlingen weer bij elkaar met hun mentorgroep in de thuisbasis. Ze bespreken hoe de dag is gegaan en kijken vooruit naar de volgende dag. Leerlingen die stage lopen, beginnen en eindigen de dag niet in de thuisbasis.

 


Indeling

:

Help (nieuw venster)