Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Prisma
  Heijenoordseweg 5A
  6813 GG Arnhem
  T 026 - 35 26 700
  info@prisma-arnhem.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Arbeidsgerichte fase

Uitstroomprofiel dagbesteding

Leerlingen met dit uitstroomprofiel worden voorbereid op arbeid binnen een dagbesteding. Dit uitstroomprofiel kent drie leerroutes:
 1. belevingsgerichte dagbesteding
 2. taak- of activiteitengerichte dagbesteding
 3. arbeidsmatige dagbesteding.

Uitstroomprofiel arbeid

Leerlingen met dit uitstroomprofiel worden voorbereid op het verrichten van arbeid. Dit uitstroomprofiel kent eveneens drie leerroutes:
 1. arbeid binnen een sociale werkvoorziening
 2. (gesubsidieerde) arbeid met of zonder jobcoaching
 3. beroep met certificering. Deze leerlingen kunnen soms doorstromen naar het ROC (mbo-onderwijs).

Indeling

:

Help (nieuw venster)